Kalendarium


Styrelsemöte

SBBAs nästa styrelsemöte äger rum den 6 sept och är ett telefonmöte.

6 september 2018

Plats Telefonmöte

SBBAs höstmöte 7 nov

SBBAs höstmöte äger rum hos Teknikföretagen i Stockholm den 7 nov 2018. Kallelse skickas ut i höst.

7 november 2018

Plats Teknikföretagen
Storgatan 5
Stockholm