Utbildningstillfälle – SCIP Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste varuleverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) databas ”SCIP”.

Underleverantörer av varor och tjänster ansvarar för att säkerställa att varor och tjänster som de tillhandahåller kunder uppfyller vissa särskilda krav i EU:s kemikalielagstiftning. Vid detta utbildningstillfälle går vi igenom underleverantörers regulatoriska ansvar för efterlevnaden av kemikaliekrav för varor och tjänster som de utför för sina kunders räkning och i vilket mån det ansvaret kan förflyttas i leveranskedjan.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan TeknikföretagenTeknikföretagens BranschgrupperMobility Sweden och Ramberg advokater.

Varmt välkommen den 29 september kl 09.00 – 10.30!

Din anmälan gör du senast den 20 september!

Avgift 625 SEK (inkl. moms). Du betalar snabbt och enkelt med kort. Lösningen är vald för att kunna erbjuda dessa viktiga utbildningar till ett riktigt förmånligt pris. Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före utbildningen.

Vid frågor: maila till. REP-fragor@teknikforetagen.se