Vårmöte 20-21 maj

Nästa vårmöte äger rum den 20-21 maj. Om vi inte kan träffas fysiskt i Falköping så genomförs mötet den 20 maj digitalt.