ROT-avdrag

SBBA har i samverkan med Skatteverket tagit fram schabloner för hur stor andel arbetskostnaden utgör för olika typer av panninstallationer.

Schablonsatserna är 24% av den totala kostnaden vid installation av gas, el, olje- eller pelletspannor. För vedpannor är schablonsatsen 28%.

SBBA skrev ett brev till Skatteverket för att man ville ha schablonsatser för vad som kan anses vara arbetskostnad vid installation av pannor. Anledningen är att man vill minska kundernas osäkerhet på vad som kan vara en rimlig avdragsnivå. Liknande schablonsatser har införts för värmepumpar.

Mer information om ROT-avdraget kan de finna på www.skatteverket.se .

Det bör poängteras att dessa schablonsatser inte är tvingande.