SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SBBA förmånliga avtal

Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet (”seasonal space heating energy efficiency”) för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

Vårmöte

Den 11 maj 2023 hålls vårmöte med SBBA.