SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Covid- 19 Information för företagare

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet (”seasonal space heating energy efficiency”) för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

 

Vårmöte 20-21 maj

Vårmötet äger rum den 20-21 maj i Falköping. Om vi inte kan träffas fysiskt så har vi mötet digitalt den 20 maj.