SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Utbildning kring vedeldning

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Covid- 19 Information för företagare

Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet (”seasonal space heating energy efficiency”) för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

 

SBBAs Års- och vårmöte 20 maj

SBBAs Års- och vårmöte äger rum den 20  maj via Microsoft Teams.