SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet (”seasonal space heating energy efficiency”) för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

SCIP-utbildning den 8 december

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Utblick mot EU:s nya regulatoriska tillvägagångssätt för cirkulära produktkretslopp