SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

ROT

SBBA har i samverkan med Skatteverket tagit fram schabloner för ROT gällande panninstallationer.

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Ved- och pelletspannor får sannolikt en allt viktigare roll för uppvärmning av bostäder

Ekodesignkrav

Från och med 2020 införs energieffektivitetskrav och utsläppskrav fastbränslepannor.