SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Rabattavtal och förmåner för medlemmar i SBBA!

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SBBA förmånliga avtal

Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet (”seasonal space heating energy efficiency”) för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

SCIP-utbildning den 29 september

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP