SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

ROT

SBBA har i samverkan med Skatteverket tagit fram schabloner för ROT gällande panninstallationer.

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

TECHNETWORK-Frihandelsdagen

Teknikföretagens Branschgrupper välkomnar er till en spännande dag med mingel och föreläsningar i samarbete med Business Sweden och Kommerskollegium

Ved- och pelletspannor får sannolikt en allt viktigare roll för uppvärmning av bostäder

Ekodesignkrav

Från och med 2020 införs energieffektivitetskrav och utsläppskrav fastbränslepannor.