Informationsmöte om energimärkning.

Energimyndigheten och SP bjuder in till informationsmöte om energimärkning torsdagen den 19 januari 2017 kl 10:00-12:00. Plats: Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

. Program kommer att skickas ut av Energimyndigheten under december.

Energimyndigheten och SP hälsar branschen varmt välkommen den 19 januari!