Informationsmöte Rumsvärmare

Välkomna på branschträff om skärpta ekodesignkrav på eldrivna rumsvärmare

Från den 1 januari 2018 gäller krav på energimärkning på alla rumsvärmare som omfattas av lagkraven.

För att informera om vad de nya kraven innebär för eldrivna rumsvärmare (t ex elradiatorer och elgolvvärme) och för att besvara de frågor som kan finnas kring förordningarna bjuder Energimyndigheten in till ett branschmöte den 2 december kl. 8.30-10.30 i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Vi bjuder på kaffe och frukostmacka som serveras från kl 8.15. Det kommer även att finnas möjlighet att delta på distans via Skype/Lync och seminariet kommer att spelas in.

Anmälan till seminariet  görs till e-post: marknadskontroll@energimyndigheten.se senast den 29 november. Ange om du vill delta via Skype eller komma till oss på Energimyndigheten.

Om du redan nu har önskemål om ämnen som vi ska informera om kan du skicka förslag och/eller frågor i samband med din anmälan.

Kraven omfattar följande produktgrupper; Rumsvärmare som använder el, gasformiga eller flytande bränslen, exempelvis elradiatorer och elgolvvärme. Rumsvärmare som använder fasta bränslen, exempelvis kaminer och eldstäder (infomöte kommer att hållas den 19 januari 2017, separat inbjudan kommer att skickas)

Nya ekodesignkrav på rumsvärmare börjar gälla år 2018 (för de som är el-, gas- eller oljedrivna) och år 2022 (för fastbränsledrivna).

Mer information om de nya kraven samt förordningarna  finns att läsa på Energimyndighetens:

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/rumsvarmare/