Omöjligt klara föreslagna Ecodesignkrav?

Under våren 2014 har energimyndigheten tagit initiativ till att med hjälp av SP genomföra oberoende provningar av ett antal olika vedpannor och pelletspannor för småhus. SBBA kan konstatera att ingen av de pannor som SP provat klarade de nya EU-krav som föreslås enligt Ecodesign lot 15.

Testerna omfattar några av de mest avancerade modellerna på den Europeiska marknaden med den modernaste reningstekniken, men kraven är satta så att inte ens de bästa produkterna klarar de föreslagna kraven. SBBA har skrivit ett brev till Energimyndigheten om att man bör beakta denna kunskap i EU-arbetet. Om inga pannor klarar kraven innebär de nya EU-kraven i praktiken att man förbjuder produktgrupperna vedpannor och pelletspannor. SBBA anser att EU bör införa skarpa krav som stimulerar försäljningen av de bästa produkterna på den Europeiska marknaden, men inte att kraven ska totalförbjuda hela produktgruppen.

Mer att läsa om Energimyndighetens tester hittar du här och här.


Nyheter


Ny branschansvarig för SBBA

Ny branschansvarig för SBBA fr o m 1 juli 2023 är Sara Berggren. Hon har en bakgrund som civilingenjör inom

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4 2022. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SBBA förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

SBBA Heating Market Report 2021

Här kan du ta del av den senaste rapporten ”Heating market report 2021” Facebook Twitter LinkedIn Gmail