Begäran om ändring av AFS 2017:3

Under sommaren 2021 begärde SBBA tillsammans med en rad organisationer en ändring av delar i föreskrifterna AFS 2017:3. Med skrivelsen vill vi uppmana Arbetsmiljöverket till en ändring och förtydligande utifrån de konsekvenser som revideringen av föreskrifterna förorsakat.

Vi anser att påverkan på företag och anställda är långt ifrån proportionerlig utifrån vad syftet med ändringen av reglerna var. Den nya utformningen av regelverket påverkar även marknaden vilket inte torde vara Arbetsmiljöverkets mening eller uppdrag.

Läs mer här.


Nyheter


Ny branschansvarig för SBBA

Ny branschansvarig för SBBA fr o m 1 juli 2023 är Sara Berggren. Hon har en bakgrund som civilingenjör inom

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4 2022. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SBBA förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

SBBA Heating Market Report 2021

Här kan du ta del av den senaste rapporten ”Heating market report 2021” Facebook Twitter LinkedIn Gmail