Begäran om ändring av AFS 2017:3

Under sommaren 2021 begärde SBBA tillsammans med en rad organisationer en ändring av delar i föreskrifterna AFS 2017:3. Med skrivelsen vill vi uppmana Arbetsmiljöverket till en ändring och förtydligande utifrån de konsekvenser som revideringen av föreskrifterna förorsakat.

Vi anser att påverkan på företag och anställda är långt ifrån proportionerlig utifrån vad syftet med ändringen av reglerna var. Den nya utformningen av regelverket påverkar även marknaden vilket inte torde vara Arbetsmiljöverkets mening eller uppdrag.

Läs mer här.


Nyheter


SBBA Heating Market Report 2021

Här kan du ta del av den senaste rapporten ”Heating market report 2021” Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Begäran om ändring av AFS 2017:3

Vi anser att påverkan på företag och anställda är långt ifrån proportionerlig utifrån vad syftet med ändringen av reglerna var.

SCIP – nya utbildningstillfällen

30 September: Att tänka på inför SCIP-anmälan 29 Oktober: Att göra en SCIP-anmälan 30 November: Så informerar du om kemikalieinformation

SBBA söker ny försäljningsstatistik

Antalet respondenter inom flera av produktgrupperna är nu så få att branschstatistiken i stora delar inte längre kan publiceras. För