Höstmöte

Höstmöte med SBBA hålls torsdagen den 9 november 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Program
Kl 11.15-12.15 Lunch i Teknikföretagens matsal, 5 tr
12.15-13.45 Medlemsmöte
13.45-14.00 Bensträckare
14.00-14.40 Vad händer inom ekodesign? – Energimyndigheten
14.45-15.00 Revideringsarbete av Boverkets byggregler – Martin Storm, Boverket
15.10-15.30 På gång inom standardiseringen – SIS
15.30-16.00 Förstudie om Marknadskontroll – Henrik Persson ,RISE
18.30 -20.30 Middag på Nybrogatan 38