Om SBBA

SBBA är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av pannor, brännare och tillhörande utrustning.

Föreningens syfte är att verka för branschens bästa genom att vara ett forum för diskussion av branschgemensamma frågor, representera branschen gentemot nationella och internationella institutioner och myndigheter.