Medlemskap

Till medlemmar i SBBA kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

SBBA är den samlade rösten för tillverkare av värmepannor och värmepumpar i Sverige. SBBA för en kontinuerlig dialog med svenska myndigheter för att på bästa sätt tillvarata medlemsföretagens intressen så som energimärkning och ekodesignkrav för fastbränslepannor och kaminer.

I samarbete med våra nationella systerorganisationer runt om i Europa verkar vi för ett regelverk som tillvaratar miljö-, klimat- och säkerhetskrav på ett kostnadseffektivt sätt. Är du verksam i branschen har du all anledning att överväga ett medlemskap i SBBA omgående.

Välkommen att kontakta SBBAs kansli om du vill veta vad ett medlemskap kostar för ditt företag.

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten för medlemskap i SBBA.