Det här får du

Ett medlemskap i SBBA erbjuder:

• Tillgång till ett värdefullt nätverk av konstruktörer, tillverkare, återförsäljare och installatörer
av värmepannor, vattenvärmare och brännare.

• Omvärldsbevakning, information samt tillfälle att påverka och framföra synpunkter på
nuvarande och kommande direktiv, förordningar och annan reglering.

• Vägledning och tolkning av gällande regelverk.

• Aktiv bevakning av aktuella remisser. Detta gör att vi kan tillvarata branschens intressen i
dialogen med svenska myndigheter och samtidigt informera om våra medlemmars betydelse
och behov.

• Mycket förmånliga medlemsrabatter på bl.a. drivmedel, förbrukningsmaterial, emballagage,
försäkringar, inkasso m.m. genom Teknikföretagens Branschgruppers speciellt upphandlade förmånspaket.

• Branschgemensamma utbildningar och event.

Målet med SBBA är att skapa bra förutsättningar för våra medlemmars dagliga verksamhet. Som medlem hos oss blir du och ditt företag en viktig del av en organisation som ständigt verkar för att främja sina medlemmars och branschens gemensamma intressen. Vi erbjuder en unik plattform för den svenska uppvärmningssektorn att i samverkan skapa ännu bättre förutsättningar för rationella och vinstdrivande lösningar inom uppvärmning.

Välkommen till SBBA!

Bli medlem i SBBA

Ta del av SBBAs stadgar.