Styrelse

Robert Ingvarsson, Janfire (ordförande)

Kent Karlsson, Enertech

Harald Källstrand, NIBE

Torkel Nyström, NIBE

Vill du engagera dig i styrelsearbete?
Kontakta oss på kansliet kansliet@sbba.se