Föreningsnyheter


Snabbare väg till arbetstillstånd för medlemmar i Teknikföretagen

Teknikföretagen är i dagsläget den enda arbetsgivarorganisationen som är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar.

SBBA värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får

GDPR, Brexit och konjunktur

PROGRAM kl 09.30 – Kaffe och registrering kl 10-12 – EU:s dataskyddsförordning – GDPR kl 12-13 – Lunch kl 13-14

Tillväxtföretag får EU-finansierad utbildning

Företagsakademin för tillväxt ger tillväxtföretag med 0-49 anställda möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

Du väljer vilka delar av programmet som du önskar delta i. PROGRAM – kl 09.30 – Kaffe och registrering –

Kickstart Digitalisering 1

Initiativet består av tre regionala kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med

Angående förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m. – extraremiss

Så här svarade SBBA på remissen: Angående förslag till ändringar i Boverkets Byggregler

Vårmötet 2017

Dagen inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter vårmötet inleddes med information från styrelse och kansli. Efter gemensam lunch gav Lars Nilsson

Gör din stämma hörd på SBBA:s höstmöte 2017!

Att delta vid våra medlemsmöten är en del av värdet av att vara med i föreningen. Här möter du dina

Boverkets rapport om tidigareläggande av ekodesignkrav

Boverkets rapport beskriver hur skärpta krav på utsläpp från fastbränslepannor i byggnader kan utformas och när de lämpligen kan träda