Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet ("seasonal space heating energy efficiency") för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på minst 77 procent. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska ha årsenergieffektivitet motsvarande 75 procent.

På informationsbladet tillhörande en modern vedpanna är det denna säsongsmedelverkningsgrad (årsenergieffektivitet) som anges tillsammans med uppgifter om bl.a. energimärkning och effekt. Om vedpannans angivna säsongsmedelverkningsgrad är minst 77 respektive 75 % uppfyller pannan således ekodesignförordningens krav på denna punkt.

Pannverkningsgrad är inte samma sak som säsongsmedelverkningsgrad

Av Boverkets byggregler (BBR 6:7411) framgår att verkningsgraden vid nominell effekt inte får vara lägre än 87 procent för fastbränslepannor med en effekt mindre än 100 kW och inte lägre än 89 procent för fastbränslepannor med en effekt från 100 kW och upp till 500 kW.

Observera att denna pannverkningsgrad skiljer sig från säsongsmedelverkningsgraden och inte säger något om en panna uppfyller ekodesignkraven.

Eftersom pannverkningsgraden många gånger ligger 10 % högre än säsongsmedelverkningsgraden för en och samma panna, säger inte BBR:s kravnivå något om huruvida pannan uppfyller ekodesignkraven eller inte.

När du väljer panna ska du därför kontrollera att den är CE-märkt och att angiven säsongsmedelverkningsgrad klarar ekodesignkraven på 77 % respektive 75 % beroende på pannans effekt.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta SBBA sbba@tebab.com.


Nyheter


Viktig information om verkningsgrad vid val av vedpanna

Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på minst 77 procent. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Här hittar du all information om remissen och du kan även ladda du ner alla dokument som ingår i den.

Ved- och pelletspannor får sannolikt en allt viktigare roll för uppvärmning av bostäder.

Ta del av SBBA:s översikt av den svenska värmemarknaden: Länk till dokumentet Facebook Twitter LinkedIn Gmail