SBBA tycker

Här publiceras de rapporter och remissvar etc. som SBBA tagit fram i olika sammanhang.

SBBAs view on Lot 1 December 2009

Comments regarding Task reports 5-7 for EcoDesign Lot 15, 090708

Brev angående elpannor, 090612

Synpunkter angående ROT-avdraget, 090206

Angående EUP/Ecodesign Lot 2, specifikt elektriska varmvattenberedare, 080703

Important issues to consider regarding solid fuel boilers and EUP, 080609

Remissvar “Revidering av Boverkets Byggregler avsnitt 9 Energihushållning”, 080526

Angående EUP/Ecodesign – förslaget till Energimärkning i Lot 1 och 2, 080218

Remissvar “Konsekvensanalys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från småskalig vedeldning”, 070822

Konsekvenser av tillfälliga stöd, 070608

Remissvar BBR 2012-11-23

SP INFO 2012_27Final_notesIS2

Ecodesign LOT 15

Brev till STEM BV NV RK om Ecodesign LOT 15 (engelska)

Brev till STEM BV NV RK om Ekodesign LOT 15 (svenska)

Letter to Swedish Energy Agency on Ecodesign LOT

Remissvar Boverket personcertifiering

Remissvar Svanen 2014-03-31

Remissvar till STEM om Ecodesign LOT 15

Remissvar till STEM om Ecodesign LOT 15 english

Brev till STEM om Ecodesign lot 15 SBBA