SBBA söker ny försäljningsstatistik

SBBA har under lång tid samlat in och publicerat statistik över nyförsäljning av pannor, brännare och vattenvärmare inom 12 olika produktgrupper. Av olika skäl har antalet respondenter successivt sjunkit samtidigt som försäljningen inom flera av produktgrupperna kontinuerligt har minskat. Bidragande orsaker kan vara en ökad användning av värmepumpar, men också ökade emissionskrav på småskalig biobränsleeldning.

Antalet respondenter inom flera av produktgrupperna är nu så få att branschstatistiken i stora delar inte längre kan publiceras. För SBBA är det av stort intresse att även fortsättningsvis kunna följa nyförsäljningen av produkterna ovan, inte minst med avseende på behovet av en fungerande marknadskontroll.
SBBA undersöker för närvarande möjligheten att köpa in nationell statistik över nyförsäljning av de produkter som t


Nyheter


Ny branschansvarig för SBBA

Ny branschansvarig för SBBA fr o m 1 juli 2023 är Sara Berggren. Hon har en bakgrund som civilingenjör inom

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4 2022. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SBBA förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

SBBA Heating Market Report 2021

Här kan du ta del av den senaste rapporten ”Heating market report 2021” Facebook Twitter LinkedIn Gmail