SBBAs utbildning om vedeldning

I samarbete med Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB, anordnar SBBA en utbildning i två delar kring vedeldning. Utbildningen är kostnadsfri, öppen för alla och genomförs på Microsoft Teams. Vi kan utlova två intressanta utbildningstillfällen, såväl för dig som redan värmer ditt hus med vedpanna, som för dig som ser vedeldning som ett intressant uppvärmningsalternativ i framtiden. Kursinnehållet, med reservation för mindre ändringar, omfattar följande:

Onsdagen den 24 februari kl. 18:00 – 20:30

  • Översikt av olika biobränslen
  • Fördelar med vedeldning
  • Vikten av bra eldningsteknik
  • Syretillförsel och förbränning

Tisdagen den 2 mars kl. 18:00 – 20:30

  • Lämplig utrustning
  • Smarta systemlösningar
  • Vad du bör veta om ackumulatortankar
  • Vedeldning ur ett hälsoperspektiv

Anmälan görs med e-post senast fredag 19 februari till: bengt@afabinfo.com .

Välkommen!