Forskningsprojekt

SBBA medverkar i Energimyndighetens forskningsprogram Småskalig värmeförsörjning av biobränslen.

Programmet syftar till att minska hinder för uppvärmning med bioenergi genom vidareutveckling av konkurrenskraftig småskalig bioenergiteknik. Även systemlösningar där biobränslen kombineras med solvärme och värmelager ska vidareutvecklas. Huvudinriktningen är anläggningar med en effekt på upp mot 10 MW, men även tillförselsystem samt miljö- och utsläppsfrågor ingår.

Programmet är uppdelat sex delområden och mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se.